Wiesenfield pelletsmaskin WIE-PM-1000 – hur använder jag den korrekt?

Dela

En pelletsmaskin används för att tillverka pellets. Pellets tillverkas vanligtvis av trä, halm, eller sågspån som pressas under högt tryck. Du kan använda dem som bränsle för din pelletsugn eller som foder. I den här guiden kommer du lära dig hur du underhåller och använder pelletsmaskinen WIE-PM-1000 från Wiesenfield på ett korrekt sätt.

Dela

En pelletsmaskin används för att tillverka pellets. Pellets tillverkas vanligtvis av trä, halm, eller sågspån som pressas under högt tryck. Du kan använda dem som bränsle för din pelletsugn eller som foder. I den här guiden kommer du lära dig hur du underhåller och använder pelletsmaskinen WIE-PM-1000 från Wiesenfield på ett korrekt sätt.

Hur fungerar en pelletsmaskin?

En pelletsmaskin omvandlar biomassa, så som sågspån, till pellets på ett effektivt sätt. Efter att fodergranulatet har hällts ned i tratten pressas det ihop av en matris inne i maskinen. Processen sker under högt tryck och vid en temperatur mellan 60 och 80°C, vilket säkerställer optimal pelletskonsistens. Storleken på pelletarna beror på vilken matris som används. Diametern på hålen motsvarar storleken på pelletarna som tillverkas.

Hur du använder pelletsmaskinen WIE-PM-1000 från Wiesenfield

SE VIDEON OM HUR DU ANVÄNDER PELLETSMASKINEN WIE-PM-1000 FRÅN WIESENFIELD!

Pelletsmaskin Wiesenfield WIE-PM-1000

 • Mångsidig – tillverka pellets från organiskt material för uppvärmning, gödning, och utfodring av djur
 • Effektivitet – bearbetar 200-300 kg/h av fodergranulat eller 110-140 kg/h av sågspån
 • Hög effekt – En motor på 7500 W som levererar 1140 rpm
 • Hållbar – Utmärkt pelletskonsistens tack vare en driftstemperatur mellan 60 och 80°C.
 • Intuitiv – kompakt, mobil och lättanvänd maskin på fyra hjul

Pelletsmaskin Wiesenfield WIE-PM-1000 – Maskinöversikt

OBS: Den här texten är menad att guida dig och underlätta användandet av maskinen. Men innan du börjar arbeta, läs noggrant igenom instruktionsmanualen och säkerhetsinstruktionerna som du hittar i den.

Ta en noggrann titt på alla delar som pelletsmaskinen består av:

 1. Fettinsprutningshål för valsarna och matrisen
 2. Påfyllningstratt
 3. AV-knapp
 4. Strömindikatorlampa
 5. Amperemeter
 6. Driftsindikatorlampa
 7. Nödstoppsknapp
 8. Voltmeter
 9. PÅ-knapp
 10. Förvaringsutrymme
 11. Kopplingsskåp
 12. Hjul
 13. Växellåda
 14. Ränna
 15. Oljepåfyllningslock (syns ej)

Pelletsmaskin Wiesenfield WIE-PM-1000 – Montering av maskinen

När du har packat upp pelletsmaskinen, följ dem nedanstående stegen:

 1. Fäst hjulen i maskinen med M8X16 skruvar och Ø8 mm mutterbrickor.
 2. Fäst gallret i tratten.
 3. Placera tratten på maskinen och skruva fast den.
 4. Skruva fast rännan.
 5. Färdigställ den elektriska anslutningen. OBS: Kom ihåg att anslutningen ska göras av en kvalificerad person i enlighet med diagrammet i manualen.

Hur förbereder jag Wiesenfield WIE-PM-1000 för användning?

 1. Placera pelletsmaskinen på en säker, ren, stabil plats (borta från värme och vatten) för att säkerställa tillräckligt luftflöde.
 2. Försäkra dig om att strömförsörjningen till maskinen matchar informationen på märkskylten.
 3. Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt fästa.
 4. Använd den medföljande fettsprutan för att spruta in lagerfettet. Sätt in toppen på fettsprutan i fettinsprutningshålet.
 5. Försäkra dig om att du smörjer hjullagren med fett som är ämnat för detta syfte.
 6. Repetera denna handling efter varje 8:e timme som du använder pelletsmaskinen.
 7. Justera valsarna för att säkerställa att matrisen kan röra sig fritt.
 8. Fyll på oljan.

Hur slipar jag matrisen före den första användningen?

Kom ihåg att förbereda maskinen korrekt innan du slipar matrisen (se ovan)!

 1. För att slipa en ny matris behöver du:
  • 5 kg sågspån (sågspån eller mjöl),
  • 1,5 L vegetabilisk olja (kan vara använd eller smutsig),
  • 5 kg finkornig sand (valfritt)
 2. Blanda alla ingredienser i en hink till dess att en slät konsistens är uppnådd.
 3. Anslut pelletsmaskinen till strömförsörjningen och slå sedan på den genom att trycka på PÅ-knappen. Motorn ska då starta och matrisen börja rotera.
 4. Placera pelletsbehållaren under rännan.
 5. Pressa blandningen genom matrisen mellan 80-90 gånger till dess att pelletsarna uppfyller dina kvalitetskrav.

Hur du startar pelletsmaskinen Wiesenfield WIE-PM-1000 – Användarguide

Efter att du har förberett maskinen för användning och slipat matrisen kan du fortsätta. Säkerställ alltid att matrisen roterar åt samma håll som indikeras av pilen (dekal på maskinens hölje) innan du använder maskinen för första gången, eller efter att du har bytit ut matrisen. Fortsätt enligt följande:

 1. Förbered blandning för att tillverka pellets – den maximala längden på råmaterialet bör vara ca 5 mm.
 2. Anslut pelletsmaskinen till en strömkälla och slå på den med hjälp av PÅ-knappen. Motorn bör starta och matrisen börja rotera.
 3. Placera pelletsbehållaren under rännan.
 4. Häll i en liten mängd av blandningen i tratten. Om du häller i för mycket på en gång finns det en risk att matrisen täpps till.
 5. Upprepa processen tills du har bearbetat hela blandningen.
 6. När du är klar, stäng av maskinen med AV-knappen och koppla ur den ur strömkällan.
 7. Kom ihåg att aldrig stänga av maskinen medan pelletsar pressas (förutom i nödfall)! Maskinen kan täppas till.
 8. Rengör maskinen så att inga pellets är kvar på valsarna eller i matrisen.
 9. Ha i åtanke att pelletarna når rätt konsistens först efter att de har svalnat.

Underhåll för Wiesenfield WIE-PM-1000 – Steg för steg

Se alltid till att pelletsmaskinen är urkopplad från strömkällan innan du utför underhållsarbete.

Utbyte/demontering av matrisen

 1. Skruva loss den övre delen av maskinhöljet som är anslutet till tratten.
 2. Dra varsamt ut valsarna och avlägsna därefter maskinhöljet.
 3. Du kan använda en borrmaskin för att rengöra hålen i matrisen.
 4. Städa upp eventuellt kvarvarande material.
 5. Avlägnsa mutterlåsklämman .
 6. Skruva loss mutterlåset med den medföljande avdragaren.
 7. När du avlägsnar mutterlåsklämman kommer du se hålen för att fästa avdragningsanordningen. För att avlägnsa matrisen, skruva först fast avdragningsanordningen med dem två skruvarna.
 8. Skruva därefter varsamt i skruv nummer 3. Matrisen kommer långsamt börja lyfta.
 9. Dra ut matrisen.
 10. Rensa bort eventuellt kvarvarande material på valsarna.
 11. Rengör eller byt ut matrisen – kom ihåg att endast använda icke-frätande rengöringsmedel.
 12. Rengör ventilationshålen med en borste och tryckluft. Försäkra dig om att inget vatten når in i dem.
 13. Torka delarna utförligt efter att du rengjort dem.
 14. För att sätta ihop maskinen igen, repetera dem föregående stegen i omvänd ordning.

Smörjning av valsarna och matrisen

Smörj valsarna och matrisen med lagerfett var 8:e timme av användning av maskinen.

 1. Använd den medföljande fettsprutan för att spruta in fettet.
 2. Sätt in toppen på fettsprutan i fettinsprutningshålet.
 3. Tryck på fettsprutans handtag för att påbörja smörjningen.

Oljebyte

Byt olja efter var 60:e timme av användning av maskinen.

 1. Placera behållaren med använd olja på en lämplig plats.
 2. Skruva loss oljetappen (under oljepåfyllningslocket).
 3. Vänta på att oljan töms.
 4. För att fylla på ny olja, skruva loss oljepåfyllningslocket, vilket är markerat med ”a”. Fyll på oljan och skruva därefter på locket igen.
 5. Mät oljans nivå och tillstånd med en mätsticka.

Var den här artikeln till hjälp? Ja Nej

Nyaste inläggen

Funderar du på att köpa solpaneler? Lär dig mer!

Solpaneler är grunden för varje solcellsanläggning, både när det gäller de med eller de utan batterilagring.…

Läs mer

Är det värt att skaffa solceller? Fördelar med solenergi

I en tid då behovet av hållbara och miljövänliga energikällor blir allt tydligare, blir användningen av…

Läs mer

Solceller och fotovoltaik – vi reder ut grunderna

Vem vill inte kunna använda solen som energikälla? Vill man göra det spelar solceller och fotovoltaik…

Läs mer

Går det att serva bilen själv? Här är 5 uppgifter för bilunderhåll! 

Regelbundna underhållsarbeten förlänger inte bara bilens livslängd, de sparar dessutom pengar. Om tändspolen fungerar som den…

Läs mer