Sekretesspolicy

Sekretesspolicy och Allmänna dataskyddsförordningen

1) Information om inhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter till ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Med personuppgifter menas i detta sammanhang alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR) är expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Tyskland, tel.: +49 30 209 930 530, e-post: [email protected] Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra beslutar om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: "Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, +49 (0) 89 18917360, [email protected]"

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning till varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, så använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen är avslutad, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut på din dator så registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformation, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven tidperiod, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att spara information om inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma våra erbjudanden på ett tilltalande sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan göra inställningar i din webbläsare så att du blir informerad om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar alla cookies, endast accepterar cookies i vissa fall eller om du vill blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas vissa personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

E-postenkäter via SurveyMonkey

Så länge du under eller efter beställningsprocessen har gett oss ditt uttryckliga medgivande i enlighet med Art. 6 avs. 1 a DSGVO, så överför vi er e-postadress till SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ireland. Överföringen syftar till att förse dig med tillgång till enkäter från denna plattform. Din e-postadress sparas och används. För närmare information vänligen se SurveyMonkeys dataskyddsinformation: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till SurveyMonkey.

Kundtjänst via e-post och Live-chat

Vi hanterar inkommande e-post och chattmeddelanden med hjälp av Zendesk, en kundserviceplattform från Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102.

Informationen samlas, sparas och bearbetas över kundserviceplattformen i överensstämmelse med EUs modellklausuler. För närmare information vänligen se dataskyddsinformation från Zendesk:https://www.zendesk.com/company/privacy.

Kundservice per telefon

Inkommande och utgående samtal till och från vår service-linje behandlas av babelforce Platform, en automations- och integrationsplattform av babelforce GmbH, Mindspace, Friedrichstr. 68, 10117 Berlin, Tyskland. Privat information (telefonnummer och inspelningar) bearbetas och lagras under en avtalad period. Mer information finns på https://help.babelforce.com/hc/en-us/articles/115005040066-On-our-data-retention-policy.

Marknadsföringskommunikation via SMS

Så länge du under eller efter beställningsprocessen har gett oss ditt uttryckliga medgivande i enlighet med Art. 6 avs. 1 a DSGVO, så överför vi ditt mobilnummer till Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Överföringen syftar till att förse dig med tillgång till textmeddelanden från denna plattform. Ditt mobilnummer sparas och används. För närmare information, vänligen se dataskyddsinformation från Twilio: https://www.twilio.com/legal/privacy  .

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till Twilio.

Momentive Europe UC (Survey Monkey)

Den här webbplatsen samarbetar med Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland (""Momentive"") och använder dess Survey Monkey-plattform. Survey Monkey är en plattform för mjukvara som tjänst som gör det möjligt för oss att skapa undersökningar om våra produkter och tjänster och skicka dem till kunder (respondenter) via e-post. Avsändningen sker först efter att kunden har gett sitt uttryckliga samtycke i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

För att utvärdera undersökningen samlar Momentive in kontaktuppgifter (e-postadress och namn) samt uppgifter om användning, enhet och webbläsare, förutsatt att respondenten har gett sitt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) a GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas med omedelbar verkan. Om eventuella enkätsvar innehåller personuppgifter sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av den statistiska utvärderingen av undersökningarna och den efterföljande optimeringen av vårt erbjudande.

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med Momentive, med vilket vi förbinder oss att skydda uppgifterna om besökarna på vår webbplats och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Mer information om Momentives användning av uppgifter (Survey Monkey) hittar du här: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy/

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 avs. 1 lit. b GDPR inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive formulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

6) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

6.1 För att hantera din beställning arbetar vi tillsammans med denna/dessa nedanstående leverantörer, vilka helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Till dessa leverantörer kommer grundat på följande information, vissa personuppgifter att vidarebefordras.

De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat, om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 lit. b GDPR.

6.2 För att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot våra kunder arbetar vi tillsammans med externa transportpartners. Vi vidarebefordrar ditt namn och din leveransadress endast i varuleveranssyfte enligt art. 6 avs. 1 lit. b GDPR till en av oss utvald transportpartner.

6.3 Beställningshanteringen görs med hjälp av tjänsteleverantören "plentymarkets" (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-brunn-Str. 15, 34117 Kassel). Namn, adress, samt vid behov ytterligare personuppgifter, kommer enligt art. 6 avs. 1 lit. b GDPR endast att lämnas ut för hantering av onlinebeställningen på plentymarkets. Vidarebefordran av dina uppgifter sker härvidlag endast om detta faktiskt krävs för hantering av beställningen. Detaljer om uppgiftsskyddet hos plentymarkets och plentymarkets GmbH:s integritetspolicy finns på plentymarkets webbplats "plentymarkets.eu".

Krage

Om transporten utförs av transportleverantören KRAGE (Krage Potsdam GmbH Internationale Spedition Am Buchhorst 40 14478 Potsdam), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med art. 6 avs. 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till KRAGE, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till KRAGE, i syfte att leverera varan enligt art. 6 avs. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med KRAGE i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst återtas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören KRAGE.

Raben

Om transporten utförs av transportleverantören Raben (Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Poland), överför vi din e-postadress i enlighet med art. 6 avs. 1 a DSGVO före leveransen av varorna i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller skicka leveransmeddelande, till RABEN, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsprocessen. I annat fall skickar vi endast mottagarens namn och leveransadress till RABEN, i syfte att leverera varan i enlighet med art. 6 avs. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att på förhand avtala leveransdatum med RABEN eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst återkallas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller transportleverantören RABEN.

GLS

Om transporten utförs av transportleverantören GLS PL (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Allemagne; General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Poland), överför vi din e-postadress i enlighet med art. 6 avs. 1 a DSGVO före leverans av varorna i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller skicka leveransmeddelande, till GLS, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsprocessen. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till GLS i syfte att leverera varan enligt art. 6 avs. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att på förhand avtala leveransdatum med GLS eller att överföra statusinformation om sändningen.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller transportleverantören GLS.

DACHSER

Om transporten utförs av transportleverantören DACHSER (DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Stryków, Poland), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med artikel 6 paragraf 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till DACHSER, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till DACHSER, i syfte att leverera varan enligt artikel 6 paragraf 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med DACHSER i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst upphävas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören DACHSER.

DHL

Om transporten utförs av transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), kommer vi att överföra din e-postadress i enlighet med art. 6 avs. 1a DSGVO före leveransen av varan i syfte att kunna komma överens om leveransdatum eller för att skicka leveransmeddelande, till DHL, förutsatt att du har uttryckt ditt samtycke i beställningsförfarandet. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadress till DHL, i syfte att leverera varan enligt art. 6 avs. 1 b DSGVO. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varorna. I det här fallet är det inte möjligt att avtala leveransdatum med DHL i förväg eller att överföra statusinformation om sändningen. Samtycket kan när som helst återkallas med verkan framåt i tiden gentemot den ovan nämnda ansvarige personen eller gentemot transportleverantören DHL.

Parcel Perform

Den här webbplatsen använder paketspårningstjänster från Parcel Perform Pte. Ltd, 38 Dakota Crescent # 16-09, Singapore 399938, Singapore ("Parcel Perform"). Användandet av Parcel Perform gör att kunderna själva kan hitta leveransstatusen för sina ordrar direkt via denna webbplats, utan att behöva skicka en förfrågan till respektive logistikföretag. Parcel Perform skickar även automatiskt uppdateringar av leveransstatusen via e-post till kunderna gällande deras beställningar. Baserat på ett uttryckligt samtycke delas, i enlighet med art. 6 avs. 1 a i GDPR, kundens namn och efternamn, fakturerings- och leveransadress, e-postadress samt telefonnummer med Parcel Perform. En vidare överföring av dessa uppgifter till tredje part kommer inte att äga rum. Kunden har möjligheten att när som helst återkalla sitt samtycke genom att skicka ett meddelande till ansvariga parter (till exempel via e-post till [email protected]). Om samtycke inte ges kommer de angivna uppgifterna inte att sändas. I det här fallet är tjänsterna från Parcel Perform inte tillgängliga för kunden. Vidare information om Parcel Perfoms sekretesspolicy finns på https://www.parcelperform.com/privacy.

Leverans genom Coureon

För pålitlig och smidig hantering av leveranser använder denna webbplats tjänsterna hos fraktportalen Coureon (Coureon Logistics GmbH, Wattstraße 11, 13355 Berlin). Coureon fungerar som en fraktmäklare och tillhandahåller orderspecifik tilldelning och orderläggning hos nationella fraktbolag för att säkerställa landsomfattande leverans. För detta ändamål sänder vi data som är relevanta för frakten, (för- och efternamn, fakturerings- och leveransadress) i enlighet med art. 6 avs. 1 b i DSGVO, till Coureon. En överföring sker endast om det faktiskt är nödvändigt för att genomföra leveransen. Vidare information om Coureons sekretesspolicy finns på https://www.coureon.com/en/protection/.

6.4 Användning av payment-leverantörer (betaltjänstleverantörer)

- Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, såsom kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

- Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.

PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hittar man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=se_SE

Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

7) Kontakt för påminnelse om utvärdering

Kontakt för utvärderingspåminnelse

Utvärderingspåminnelse av Trustpilot

Så länge du under eller efter beställningsprocessen har gett oss ditt uttryckliga medgivande i enlighet med art. 6 avs. 1 a DSGVO, så överför vi din e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Denmark (www.trustpilot.com) så att de kan skicka dig utvärderingspåminnelse via e-post.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att skicka ett meddelande till datalagringsansvarig eller till utvärderingsplattformen.

8) Användning av videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", vilken tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "Youtube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter kopplas direkt till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankoppling med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i leverantörens integritetspolicy under: www.google.com/policies/privacy/

9) Online-Marketing

9.1 Google Marketing Platform (tidigare Doubleclick)

Denna webplats nyttjar online-marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform vilket ägs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”GMP”).

GMP placerar ut cookies för att visa relevant information för användaren, förbättra rapporterna om kampanjens resultat eller för att undvika att samma användare visas samma annonser flera gånger. Genom ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så vis förhindra att dessa visas flera gånger. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR.

Dessutom kan GMP med hjälp av cookie-Ids registrera s.k. konverteringar som har koppling till annonsförfrågningar. Det är fallet om en användare ser en GMP-annons och senare med samma webbläsare läser in annonsörens webbplats och köper något där. Enligt Google innehåller GMP-cookies ingen personrelaterad information.

Till följd av de använda marknadsföringsverktygen upprättar din webbläsare automatiskt en direkt förbindelse med Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av data som inhämtas genom Google genom användning av dessa verktyg, och informerar dig därför om följande i enlighet med vår kännedom: Genom integreringen av GMP erhåller Google information om att du läst in motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad för en Google-tjänst, kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad, finns möjligheten att internetleverantören registrerar och lagrar din IP-adress. Vid användning av GMP kan det också hända att personuppgifter skickas till Google LLC:s server i USA.

Om du motsätter dig deltagande i detta Tracking-förfarande, kan du inaktivera cookies för Conversion-Tracking genom att ställa din webbläsaren så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras https://support.google.com/websearch/answer/168456?hl=sv, varvid denna inställning raderas om du raderar dina kakor. Alternativt kan du hämta information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om utplacering av kakor och om inställningarna. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av kakor och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar kakor för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Om du inte accepterar kakor kan webbplatsens funktioner begränsas.

På nedanstående internetadress finner du mer information om dataskyddsbestämmelserna för GMP by Google https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Såvida det är juridiskt nödvändigt, har vi som angivet i GDPR art 6.1 a inhämtat ditt samtycke till behandling av dina uppgifter enligt ovan. Ditt samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. För att återkalla ditt samtycke, vänligen följ ovan beskriven möjlighet till återkallelse.

9.2 Användning av Google Ads Conversion-Tracking

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet Google AdWords och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Googles produkt Adwords för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webplatser göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Adwords-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på en annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Adwords på basis av vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 f GDPR.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=sv

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv

Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies.

10) Webbanalystjänst

- Google Universal Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server i USA och sparas där.

Denna webbplats använder Google Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina Cookies i denna webbläsare, måste du klicka igen på denna länk): Inaktivera Google Analytics

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys av flödet av besökare som kommer från olika användarenheter och som har ett användar-ID. Du kan i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personliga uppgifter", inaktivera analysen av användningen på olika enheter.

Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

11) Retargeting/remarketing/rekommendationsreklam

Vår webbplats använder funktioner i Google AdWords Remarketing. Med hjälp av denna tjänst annonserar vi för denna webbplats i Google-sökresultaten, samt på tredjeparts-webbsidor. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). I detta syfte sätter Google ut en cookie i webbläsaren på användarenheten, vilken automatiskt, med hjälp av ett pseudonym-cookie-ID, och på grundval av de besökta sidorna, möjliggör intressebaserade annonser. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 avsn. 1 f GDPR.

En mer långtgående uppgiftsbehandling sker endast om du visavi Google samtyckt till att din internet- och appwebbhistorik sammankopplas med ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto används för personlig anpassning av annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall under besöket på vår webbplats är inloggad på Google, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data, för att upprätta och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande Remarketing. Dessutom kommer dina personuppgifter hos Google tillfälligt förknippas med Google Analytics-data, för att bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera utplacering av cookies för annonssyften, genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under den nedanstående länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hämta information från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info om utplacering av cookies och om inställningarna. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem, accepterar cookies i vissa fall eller önskar blockera dem helt. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Mer omfattande information och om bestämmelserna om uppgiftsskydd beträffande annonsering och Google kan du ta del av här:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zenloop

Vi arbetar med zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. zenloop är en B2B Software-as-a-service plattform som möjliggör att vi kan använda olika kanaler för att samla och analysera feedback från våra kunder. På så sätt kan vi anpassa och förbättra våra erbjudanden efter våra kunders behov. Dessutom samlar zenloop in dina enkätsvar. Den rättsliga grunden för databehandling genom zenloop är art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med zenloop i enlighet med art. 28 avs. 3 GDPR, och har försäkrat oss om att zenloop har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen av information utförs i enlighet med kraven enligt GDPR och garanterar skyddandet av dina rättigheter. Du kan hitta mer information om detta i dataskyddsdeklarationen på www.zenloop.com.

12) Rättigheter för berörda

12.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

13) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

13.1 När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran.

13.2 Om du har samtyckt till att vi får tillgång till din e-postadress i samband med köp av produkter, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka ut erbjudanden per e-post om liknande produkter som redan har köpts ur vårt sortiment. För detta syfte behöver vi enligt § 7 avs 3 i tysk lagstiftning mot oärlig reklam inte inhämta särskilt tillstånd från dig. Databehandlingen sker härvidlag endast grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Har du inledningsvis invänt mot användning av din e-postadress för detta syfte, sker inget e-postutskick från oss. Du har när som helst rätt att invända mot användning av din e-postadress för de ovannämnda annonsyftena avseende framtida förhållanden, genom ett meddelande till den inledningsvis angivna ansvariga parten. Härvidlag utgår endast överföringskostnader enligt bastariff. När vi har fått in din invändning upphör vi omedelbart att använda din e-postadress i annonssyfte.

14) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.