Ångerrätt

Ångerrätt & annulleringsformulär

Eftersom vi vill erbjuda våra kunder optimal service har vi beslutat oss för att erbjuda den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar (som normalt endast gäller för konsumenter) till alla kunder, och att förlänga tidsfristen till 30 dagar.

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ingånget avtal inom trettio dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är trettio dagar från den dag som du eller annan av dig angiven part (och som inte är speditör) tar, respektive har tagit emot, den sista varan.

För att utöva din ångerätt måste du kontakta oss (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland), att du vill ångra detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med post eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.

För att ångra avtalet räcker det med att du skickar iväg meddelandet om att du vill ångra avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när man ångrar ett avtal

Om du ångrar ett avtal som ingåtts med oss betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leveransmetod än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag som vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar avtalet. För alla återbetalningar använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning tills vi har mottagit den returnerade varan eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss, beroende på vilket som sker först.

Du ska då omedelbart skicka eller lämna tillbaka varorna till oss eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du ångrar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar.

Vi bär kostnaderna för att returnering av varorna om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär och koordinerar returen med oss innan du skickar tillbaka varorna, ​​eller arrangerar returen via vår Returportal. Om du arrangerar returen själv utan att komma överens om detta i förväg med oss, så kommer vi att ersätta dig för de direkta kostnaderna för att returnera varorna upp till ett maximalt belopp på 253 kr, förutsatt att du skickar ett kvitto på returkostnaderna som utfärdats av fraktföretaget till oss via vårt kontaktformulär inom fjorton dagar från avsändningsdatumet. För återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde vid köpet, såvida inget annat uttryckligen har avtalats med dig. Du kommer inte att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Om returen sker på annat sätt är det du som får stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för varans eventuella värdeförlust om den hänför sig till en hantering av varan som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Allmän information

1) Undvik att skada och smutsa ner varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackning med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov en skyddande yttre förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar kan du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador.

2) Vänligen skicka inte varorna i löst tillstånd tillbaka till oss.

3) Observera att ovanstående information inte är ett villkor för effektivt utövande av ångerrätten.

B. Formulär för ångerrätt

Om du vill ångra avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka till oss.

Till

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland
Fax: +49 30 209 930 539

Härmed ångrar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställda den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________

Fakturanummer ____________ Ordernummer ___________________

________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet ångras på papper)

_________________________

Datum

(*) stryk det som inte är tillämpligt