Ångerrätt

Upplysningar om ångerrätten & Mall-annulleringsformulär

Eftersom vi vill erbjuda våra kunder optimal service har vi beslutat oss för att erbjuda den lagstadgade 14-dagars ångerfristen, som vanligtvis endast är för konsumenter, till alla kunder och att förlänga tidsfristen till 30 dagar.

A. Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom trettio dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är trettio dagar från den dag som du eller annan av dig angiven part (och som inte är speditör) tar, respektive har tagit emot, den sista varan.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: 0 842 002 747, Fax: +49 30 209 930 539, E-Mail: info@expondo.se), att du vill ångra detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.

För att ångra avtalet räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du vill ångra avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du ångrar avtalet

Om du ångrar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som hänför sig till att du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du ångrar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat.Vi debiterar inga kostnader för en återbetalning. Vi kan emellertid neka en återbetalning så länge tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har bevisat, att du har skickat tillbaka varan till oss’ beroende på vilket som sker först.

Du ska då skicka eller lämna tillbaka varan till oss eller till expondo GmbH omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med den dag du har informerat oss om att du ångrar avtalet. Fristen har beaktats, om du skickar tillbaka varan inom fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan skickas tillbaka med normal post (t.ex. speditionsvara). Du övertar kostnaden för returer av sådana varor som på grund av sin beskaffenhet kan skickas tillbaka med normal post.

Vi bär kostnaderna för retursändningen.

Du ansvarar enbart för varans eventuella värdeförlust, om den hänför sig till en hantering som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Allmänna upplysningar

Vänlig se till att varan varken skadas eller smutsas ner. Skicka om möjligt tillbaka varan i originalförpackningen inklusive allt tillbehör och alla delar som ingår i förpackningen. Använd, om det skulle behövas, en skyddande förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar, se till att du använder en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador. Observera att ovan nämnda allmänna upplysningar inte är något villkor för din ångerrätt.

B. Mall-annulleringsformulär

Om du vill ångra avtalet ber vi dig att fylla i detta formulär och att skicka det tillbaka
till oss.

Till

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Deutschland
Fax: +49 30 209 930 539
E-Mail: info@expondo.se

Härmed ångrar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________

Fakturanummer ____________ Ordernummer ___________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet ångras på papper)

_________________________
Datum

(*) stryk det som inte är tillämpligt