Ångerrätt

DU HAR RÄTTEN ATT ÅNGRA DIG…

Men förhoppningsvis kommer det inte behövas!

Du har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerrätten går ut 30 dagar från den dagen du, eller en tredje part annan än ett transportbolag och utvald av dig, har tagit emot varorna.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Tyskland, E-post: [email protected]) om ditt beslut att ångra köpet genom att uttryckligen ange detta (t.ex. Genom att skicka ett e-post-meddelande). Du kan använda det bifogade formuläret som mall, vilket emellertid inte är något krav.

För att ångra köpet räcker det att du meddelar oss om din önskan att ångra köpet före den nämnda tidsfristen för ångerrätten löper ut.

 

Vad som händer när du ångrar ett köp

Om du ångrar ditt köp så återbetalar vi alla betalningar vi fått från dig, inklusive fraktkostnaden (förutom extrakostnader som uppstått om du valt en leveransmetod annan än den billigaste typen av standarfrakt erbjuden av oss), omedelbart och inte senare än fjorton dagar efter dagen då vi informerades om din önskan att ångra ditt köp. Vi kan komma att göra ett avdrag från återbetalningen för att täcka varornas eventuella värdeförlust om den hänför sig till onödvändig hantering av dig. Vi genomför återbetalningen via samma betalningsmetod som du använde vid det ursprungliga köpet, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. Oavsett vad så debiterar vi dig inga kostnader för återbetalningen. Vi kan däremot hålla inne med återbetalningen tills vi mottagit varorna, eller tills du har bevisat att du skickat varorna, beroende på vad som sker först.

Du ska skicka tillbaka varorna till oss utan dröjesmål och inte senare än fjorton dagar efter den dagen då du meddelade oss om din önskan att ångra köpet. Tidsfristen har beaktats om du skickar tillbaka varorna före tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Vi bär kostnaderna för returnering av varorna om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär och koordinerar returen med oss innan du skickar tillbaka varorna, eller arrangerar returen via vår Returportal. Om du arrangerar returen själv utan att komma överens med oss om detta I förväg, så kommer vi att ersätta dig för de direkta kostnaderna för att returnera varorna upp till ett maximalt belopp på 22 GBP/ 25 EUR (253 kr), förutsatt att du skickar ett kvitto på returkostnaderna som utfärdats av fraktföretaget till oss via vårt kontaktformulär inom fjorton dagar från avsändningsdatumet. Vi genomför återbetalningen via samma betalningsmetod som du använde vid det ursprungliga köpet, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat. Oavsett vad så debiterar vi dig inga kostnader för återbetalningen. Om returen sker på annat sätt är det du som får stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för varornas eventuella värdeförlust om den hänför sig till en hantering av varan som inte är nödvändig för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

 

Allmän information

1) Undvik att skada och smutsa ner varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackning med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov en skyddande yttre förpackning. Om du inte längre har originalförpackningen kvar kan du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador.

2) Var vänlig och använd inte en speditör för att returnera varorna.

3) Observera att den ovanstående allmänna information inte är ett villkor för effektivt utövande av ångerrätten.