Garantivillkor

Garantivillkor

Utöver de lagstadgade garantirättigheter du har rätt till ger vi 3 års garanti på nya varor av följande märken, förutsatt att de säljs med garantilöfte: bredeco, Fromm & Starck, Goldbrunn, Gymrex, hillvert, incubato, MSW, physa, Royal Catering, Singercon, Stamony, Stamos Soldering, Stamos Welding Group, Stamos Germany, Steinberg Systems, ulsonix, Uniprodo och welbach. Garantiperioden börjar med fakturadatum. Vår garanti gäller i Europa. Uppstår material- eller tillverkningsfel på varan inom denna period beviljar vi en av följande tjänster inom garantiramen och enligt eget gottfinnande:

  • en passande ersättningsdel med fri frakt eller
  • kostnadsfri reparation av varan eller
  • utbyte av varan till en likvärdig produkt (eventuellt en nyare modell om den ursprungliga produkten inte längre är tillgänglig)

 

Ytterligare garantianspråk existerar inte. I synnerhet inga anspråk på skadeersättning, och särskilt inte på ersättning för följdskador.

 

Kontakta oss som garantigivare vid ett garantifall:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Tyskland / Germany


E-Mail: [email protected]
Tel.: 0842002747

 Garantin omfattar samtliga komponenter inuti apparaten. Den omfattar inte höljet, yttre delar eller anslutningstillbehör. Inte heller omfattar den medföljande tillbehör som inte används inuti apparaten. Därtill gäller inga garantianspråk vid normalt slitage, skador som uppstår genom felaktigt användande, när bruksanvisningen inte följs, om reparationer av icke auktoriserad personal utförs samt vid miljöpåverkan.

 

För att utnyttja garantianspråket måste produkten skickas till expondo - kontakta oss alltid först! - för att vi ska kunna granska garantifallet. Kostnaden för transporten till expondo GmbH samt transportrisken bärs av kunden. Vi bär kostnaden för returen från expondo GmbH till angiven leveransadress.

 

Hänvisning:

Dina lagliga rättigheter begränsas inte på något sätt av garantilöftet i köpeavtalet som ingåtts med oss. I synnerhet påverkas inte eventuella befintliga lagstadgade garantirättigheter mot oss av vårt garantilöfte. Om den köpta varan är defekt gäller i varje fall den lagstadgade garantin, oavsett om felet också kan behandlas som garantifall.

(gäller beställningar gjorda från 24.07.2017)