Trustpilot

Äggkläckningsmaskiner

Med en modern äggkläckningsmaskin från Incubato kan både proffs och lekmän på ett enkelt sätt kläcka olika sorters fågelägg. För så väl hobbyuppfödare som för professionella uppfödare och laboratorier tillhör en äggkläckare grundutrustningen. Oavsett om det gäller att kläcka hönsägg, vaktelägg, gåsägg, eller andra fågelägg ser dessa maskiner till att du får bästa möjliga resultat. Inom denna kategori hittar du dessutom både hel- och halvautomatiska modeller med inställningar för temperatur, luftfuktighet, och äggvändning för att tillfredställa ditt individuella behov.

Äggkläckningsmaskin för fåglar

Äggkläckning är en uppgift som är underkastad naturens stränga lagar. Varje detalj, som exempelvis äggtemperaturen, luftfuktigheten, och till och med hur ofta äggen vänds måste man som fågeluppfödare vara mycket uppmärksam på. Endast när alla dessa villkor för den naturliga äggkläckningsprocessen är uppfyllda kan äggen framgångsrikt kläckas. En modern äggkläckningsmaskin är konstruerad på ett sånt sätt att den simulerar just dessa naturliga, ideala förhållanden, för att på så sätt skapa dem bästa villkoren för äggkläckning. Fågeluppfödaren lägger helt enkelt äggen i maskinen och skapar, genom att ställa in rätt temperatur, luftfuktighet, och i fallet med helautomatiska modeller även äggvändning, den äggkläckningsprocess som äger rum i det fria. Genom maskinens individuella inställningsmöjligheter är det möjligt att kläcka så väl gåsägg som vaktel-, ank-, och hönsägg.

Fördelarna med en äggkläckningsmaskin:
• Kläck flera olika sorters fågelägg automatiskt.
• Individuella inställningsmöjligheter för ideala kläckningsförhållanden.
• De mest avancerade modellerna erbjuder inställningar för automatisk äggvändning.

En modern, automatisk äggkläckningsmaskin drivs elektriskt, men förbrukar endast en liten mängd ström. Kläckningsförhållandena kan fågeluppfödaren enkelt och bekvämt ställa in och läsa av på den digitala kontrollpanelen.

Vilken är den rätta modellen?

Om en privat uppfödare vill kläcka hönsägg räcker det med en mindre modell. I en kompakt äggkläckninsmaskin finns det vanligtvis plats för sju till tio ägg. Dessa modeller är något mindre avancerad och har ingen funktion för automatisk äggvändning. Fågeluppfödaren måste därför själv vända äggen för hand. För professionella uppfödare är eller i laboratorium är större modeller mer lämpliga. I sådana fall sköts kläckningsprocessen lättast och smidigast med hjälp av en helautomatisk äggkläckningsmaskin. En sådan maskin har, beroende på modell, plats för att kläcka mellan 48 – 96 ägg eller mer samtidigt. Att en maskin är helautomatisk innebär att den vänder äggen själv i enlighet med dem tidigare inställda tidsintervallerna. Stora äggkläckningsmaskiner har tagit en viktig roll inom området laboratorieutrustning, eftersom många laboratorier själva måste kläcka sina ägg.

Så väl som för mindre äggkläckare som för större modeller för professionell använding ingår det vid köp en speciell ägglampa. Med hjälp av denna lampa kan uppfödaren regelbundet lysa igenom äggen för att på så sätt undersöka statusen för varje enskilt ägg. Den ideala kläckningstemperaturen för höns-, gås-, vaktelägg, och andra fågelägg skapar maskinen med hjälp av ett elektriskt värmeelement. Detta värmeelement ser till att äggen hålls vid en konstant, jämn temperatur i maskinen och dessutom med en låg energiförbrukning. Varje ambitiösa fågeluppfödare som behöver köpa en äggkläckningsmaskin hittar säkerligen i denna kategori den perfekta modellen för sig.