Batteriförordning

Batteriförordning

Information om hantering av gamla batterier:

Följande information riktar sig till de personer som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier och inte överlåter eller säljer dessa vidare (slutanvändare):

1. Gratis retur av gamla batterier

Batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Du är enligt lag skyldig att återlämna förbrukade batterier, så att det kan säkerställas att de hanteras och återvinns på ett professionellt sätt. Du kan lämna gamla batterier på en kommunal återvinningsstation eller hos din lokala återförsäljare. Även vi som säljare av batterier är skyldiga att ta tillbaka gamla batterier när de har förbrukats. Vi är dock endast förpliktade att ta emot den typ av batterier som vi har eller har haft i vårt sortiment. Förbrukade batterier av dessa sorter kan du därför skicka till oss med frankerad post eller kostnadsfritt lämna direkt till vårt leveranslager på följande adress:

 

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Tyskland

 

2. Batterisymbolens innebörd

Batterier är försedda med en symbol som visar en överkryssad soptunna (se nedan). Denna symbol innebär att batterier inte får kastas i hushållssoporna. För batterier som innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver, mer än 0,002 massprocent kadmium eller mer än 0,004 massprocent bly finns den kemiska beteckningen för det aktuella skadeämnet angiven under soptunnesymbolen. "Cd" står för kadmium, "Pb" står för bly och "Hg" står för kvicksilver.