Batteriförordning

Batteriförordning

Information om hantering av gamla batterier:
Följande information riktar sig till de personer som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier och inte överlåter eller säljer dessa vidare (slutanvändare):

1. Kostnadsfri emottagning av förbrukade batterier

Batterier får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Du är enligt lag skyldig att återlämna förbrukade batterier, så att det kan säkerställas att de hanteras och återvinns på ett professionellt sätt. Du kan lämna gamla batterier på en kommunal återvinningsstation eller hos din lokala återförsäljare. Även vi som säljer batterier är skyldiga att ta emot dem när de förbrukats. Vi är dock endast förpliktade att ta emot de sorters batterier som vi har eller har haft i vårt sortiment. Förbrukade batterier av dessa sorter kan du därför skicka till oss med frankerad post eller kostnadsfritt lämna direkt till vårt sändningslager på följande adress:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin

 

2. Batterisymbolens innebörd
Batterier är försedda med en symbol som visar en överkryssad soptunna (se nedan). Denna symbol talar om att batterier inte får kastas i hushållssoporna. För batterier som innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver, mer än 0,002 massprocent kadmium eller mer än 0,004 massprocent bly finns den kemiska beteckningen för det aktuella skadeämnet angiven under soptunnesymbolen. "Cd" står för kadmium, "Pb" står för bly och "Hg" står för kvicksilver.