Trustpilot

Värmeskåp till laboratorium

Hitta inspiration på expondos blogg!

Labinkubator - laboratorieutrustning av hög kvalitet

Inkubatorer är professionella laboratorieapparater som används inom mikrobiologi. De möjliggör odling av bakterier och mikroorganismer samt djur- och växtceller. Tack vare detta breda användningsområde kan inkubatorer användas i biologiska och kemiska laboratorier samt inom medicin-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Med hjälp av moderna laboratorieinkubatorer kan du skapa konsekventa och kontrollerade förhållanden i enheten. Det är till exempel möjligt att göra exakta inställningar för temperatur, ventilation, luftfuktighet och drifttid för respektive program. Temperaturen kan ofta ställas in i olika enheter, till exempel Celsius eller Fahrenheit. På så sätt kan du skapa en unik odlingsmiljö.

Inkubatorer är universella laboratorieapparater för att observera en mängd olika tillväxt- och utvecklingsprocesser. Cellproverna kan till exempel utsättas för specifika miljöförhållanden i inkubatorerna. De resulterande reaktionerna och beteendena hos dessa celler ger vetenskapliga data som ligger till grund för olika typer av forskning. Laboratorieinkubatorer av hög kvalitet är därför det perfekta komplementet till alla laboratorier!

Laboratorieinkubatorer finns i olika utföranden för att passa alla användningsområden. Dessutom kan de professionella inkubatorerna byggas på med ytterligare utrustning: Med speciella laboratorietillbehör kan du inte bara individualisera inkubatorernas interiör utan också komplettera din laboratorieutrustning med moderna apparater, verktyg och hjälpmedel. Upptäck vårt omfattande sortiment för ditt vetenskapliga laboratorium!

Mini-inkubator för laboratorium

Små inkubatorer är en kompakta varianter av laboratorieinkubatorer och är därför idealiska för medicinska mottagningar och mer begränsade laboratoriemiljöer. Men även om du bara vill undersöka isolerade prover av bakterier, celler eller mikroorganismer är små laboratorieinkubatorer en bra lösning. Med flera små inkubatorer är det möjligt att skapa olika laboratorieförhållanden och observera olika kulturer samtidigt.

Tack vare sin kompakta konstruktion kräver små laboratorieinkubatorer liten golvyta. Den låga vikten gör också att de små kuvöserna snabbt kan flyttas om det behövs. Laboratorieapparaterna är också särskilt lätta att ansluta och hantera. Du kan till exempel använda kontrollpanelen för att göra exakta inställningar för temperatur eller för att bestämma programmets drifttid.

Inom vetenskaplig forskning är inte bara de data som erhålls från respektive experiment relevanta, utan att de går att återskapa. Det är just här som små laboratorieinkubatorer kan vinna poäng tack vare sin kompakthet. Om ditt laboratorium eller din praktik är utrustad med flera av dessa inkubatorer kan en hel serie experiment utföras samtidigt. Samma prov kan till exempel observeras under samma och andra förhållanden samtidigt.

I likhet med stora inkubatorer kan även små inkubatorer utrustas individuellt och kompletteras med ytterligare laboratorieutrustning. Praktiska mätglas används till exempel för att ta ut exakt doserade prover, medan moderna omrörare för laboratorium säkerställer exakta blandningsförhållanden i laboratoriet. Vill du dessutom kontrollera vikten på dina prover och kulturer? I vår online-guide "Skalor på ett ögonblick" får du veta vilka skalor som är bäst för ditt projekt!