Trustpilot

Åtelkameror

Hitta inspiration på expondos blogg!

Viltkamera - användning

Rävar, igelkottar, vildsvin eller gråhägrar - vilda djur är skygga och du ser dem sällan. Om du inte vill nöja dig med några spår i sanden är en viltkamera det bästa valet för att få en bild av vem som är ute i trädgården, skogen eller parken på kvällen. Naturligtvis kan du också använda dem under dagen, och på kvällen kontrollera vem som har kommit förbi och gnagt på trädgårdens bevattningssystem.

Hur fungerar en viltkamera?

Om du vill använda en viltkamera bör du först lära dig hur kameran fungerar och hur man fotograferar. Det är viktigt att ställa in avståndet och kameravinkeln på rätt sätt för att hitta en bra position för att fotografera vilda djur, och att hänga kameran på rätt plats och på rätt sätt.

När du köper en viltkamera bör du ha dessa frågor i åtanke för att hitta rätt modell. Eftersom övervakningskameran främst används utomhus ska den vara robust, skyddas säkert av höljet och uppfylla skyddsklass IP65. Du kan också köpa ett skyddande stålhölje, eftersom större djur kan bli intresserade av viltkameran och påverka dess funktion, särskilt i öppna områden, som exempelvis i skogsbrynet.

Att fotografera djur i skydd av natten med viltkameran

Kameror för vilda djur är utformade för att ta bilder i skymning och gryning. Det behöver inte vara en viltkamera med IR-blixt, även modern LED-teknik eller infraröda viltkameror ger också mycket bra resultat, som kan ses i FULL HD-läge. Nattkameror för djur kräver diskret belysning och en känslig CMOS-bildsensor för att ta skarpa bilder eller filmer av vilda djur. Tidsstämplar är också användbara om du vill veta när djuren rör sig i din trädgård.

I regel fungerar kameror för vilda djur med en rörelsedetektor som styr inspelningen oberoende av användaren. När ett djur passerar förbi utlöses slutaren automatiskt, för videosekvenser eller bildsekvenser. Inspelningarna samlas in på ett lagringsmedium, till exempel ett SD-kort, och kan ses antingen direkt på enhetens display eller senare på datorn.

Om viltkameran har en sändare kan du till och med följa viltet från din soffa. Du kanske redan har en uppfattning om när en räv går runt i din trädgård och kan se den live på din smartphone. Om inte, är en oberoende rörelsedetektor det mest praktiska alternativet, för att studera nattaktiva djurs beteende.

Placera viltkameran i optimal position

Precis som vid vanlig fotografering är det viktigt att ha en kamera för vilda djur i rätt position för att få ett optimalt resultat. Rörelsedetektorn måste vara oskyddad och om möjligt riktad mot ett fritt område. Rörelsedetektorns maximala räckvidd måste också beaktas. Du bör anpassa övervakningskamerans betraktningsvinkel optimalt för vilda djur. Kameror för vilda djur har vanligtvis en vidvinkel som kan täcka stora områden. När du ställer in bilden ska du se till att endast några få områden är täckta av föremål eller buskar och att huvudmotivet, till exempel en passage, är centrerat i betraktningsvinkeln. Testbilder är till stor hjälp, eftersom sökare ofta saknas på viltkameror med mörkerseende.

Viltkameran ska fästas på ett stabilt och orörligt föremål. Positioner i midjehöjd har visat sig vara effektiva och kan fånga både stora och små djur så snart utlösaren aktiveras av rörelsedetektorn. Kameran ska vara något lutad mot marken. Under dagen bör du vara uppmärksam på solens position. Bakgrundsbelysning kan oavsiktligt utlösa kameran eller få bilderna skuggiga. Det är bäst att ha solen bakom kameran.

Jaktkameror och nätverksanslutning

När du ställer in viltkameran måste du testa sensorn. Om viltkameran inte reagerar på rörelser som förväntat kan det bero på flera faktorer. Vinkeln eller avståndet till viltkameran kanske inte är optimalt. Främmande föremål som grässtrån, kvistar eller löv kan också orsaka ojämnheter och bör vid behov avlägsnas eller undvikas.

Sensorns känslighet bör också anpassas till den yttre miljön. I kallt väder eller på vintern är de flesta sensorer känsligare och utlöses utan problem. När det är varmare bör känsligheten ökas i motsvarande grad så att bilderna alltid utlöses på ett tillförlitligt sätt.

Exakta inspelningar i FULL HD

Viltkameror drivs av vanliga eller uppladdningsbara batterier så att de är fullt rörliga. Du bör vara uppmärksam på att strömförsörjningen fungerar maximalt, eftersom inget är mer irriterande än ett batteri som är tomt i det avgörande ögonblicket. I princip bör du räkna med kortare drifttider än vad som anges, eftersom dessa kan variera kraftigt beroende på utomhustemperaturen och antalet samt typen av exponeringar. Vissa kameror har en solpanel som strömkälla, vilket är ett användbart kameratillbehör för att aldrig mer missa en bild på grund av ett tomt batteri.

Dessutom bör du alltid se till att ha tillräckligt med minne tillgängligt. Många viltkameror kan utrustas med SD-kort med upp till 32 GB kapacitet. Det lönar sig att byta ut minneskortet ofta, eftersom nya minneskort är relativt billiga, medan en missad bild är oersättlig.

Åtelkameror med stort lagringsutrymme

Kameror för vilda djur används inom den privata sektorn för att övervaka trädgården eller för att spåra upp djur som besöker trädgården på natten. Inom skogsbruket, för jägare och djurforskare är viltkameror de mest populära verktygen vid sidan av kikare för att lära sig mer om djur i naturen. Långa perioder i vänteläge, då batteriet behöver laddas eller bytas ut mer sällan, och tuffare miljöer är en del av utmaningarna. Det är lämpligt att ha ett kamerahölje som skyddar kameran mot väder och vind, men också mot nyfikna vilda djur eller stöld.

För att kunna reagera flexibelt på förändringar är det klokt att ha en internetanslutning till viltkameran, med vilken du inte bara kan se inspelningarna utan också spara dem. Förutsättningen är ett stabilt nätverk som tillhandahåller 3G- till 5G- eller LTE-anslutningar. Eftersom täckningen ofta är svagare i skogen kan en GSM-förstärkare som stöder uppkopplingen vara användbar.

Viltkameror, liksom utrustning för mörkerseende , hjälper till att göra djurens liv synliga i mörkret. För skogsbrukare underlättar tydliga observationer för skogsvård av nyplanteringar. Jägare kan lättare fastställa viltets rutter med hjälp av viltkameror, men sensationella upptäckter, som till exempel upptäckten av vilda katter i skogsområden, är också möjliga med hjälp av viltkameror för viltforskare. Det är de tekniska specifikationerna som avgör vilken viltkamera som är bäst för varje funktion och passar bäst för just det användningsområdet.