Trustpilot

Inspektionskameror

Hitta inspiration på expondos blogg!

Endoskop och rörkameror - för att få visuell tillgång till svåråtkomliga områden.

Endoskop och rörkameror som används inom tekniska områden kallas också inspektionskameror. De är värdefulla verktyg för visuell inspektion av områden som inte är direkt tillgängliga. Med endoskop och rörkameror kan du till exempel inspektera takets isolering utan att orsaka större skador på byggnaden. Inspektionskameror kännetecknas av att de är små. Ett litet hål är allt som behövs för att föra kameran till sitt användningsområde.

Ett viktigt användningsområde för rörkameror är inspektion av avloppsrör i byggnader. Med hjälp av en avloppskamera kan även stora rörledningar inspekteras. Rörkamerans verkningsradie beror på längden på anslutningskabeln mellan kameran och monitorn. Bärbara kameror för rörrengöring kan ha 50-60 meter långa kablar.

Typer av avloppskameror

Inspektionskameror skiljer sig åt när det gäller användningsområde, räckvidd, bildkvalitet och överföringsteknik.

Styvt endoskop

Styva endoskop används på det tekniska området i form av boroskop. Stela endoskop överför bildinformationen från linsen till okularet eller skärmen via en fast anslutning. Om ett styvt endoskop används som rörkamera i avloppet är räckvidden väldigt begränsad.

Flexibelt endoskop

Flexibla endoskop lämpar sig väl för håligheter i byggnader eller fordon. Att använda ett flexibelt endoskop som rörkamera är användbart när det inte krävs någon större räckvidd och det är nödvändigt att ändra riktning när man för in rörendoskopet. Detta kan vara fallet i stupröret på rännor och vid inspektion av ett vattenlås i till exempel en diskbänk.

Mobila handhållna endoskop är en särskilt praktisk typ av flexibla endoskop. Det är små handhållna enheter med en integrerad skärm. En kabel är ansluten till handenheten och överför ljus till kameran och bildinformation från kameran till displayen. Den flexibla kabeln, som ibland kallas svanhals, har vanligtvis en längd på mellan 0,5 och 2 meter. Dessutom har endoskopkameror ett rörligt huvud.

Rörkamera

En rörkamera eller avloppskamera är utformad för att inspektera längre rör. Kameror för rörrengöring har ett kamerahuvud med belysning, en flexibel kabel som klarar kurvor och en basenhet. Rörkamerans eller kanalkamerans basenhet innehåller en display och en ljuskälla. För att kunna spela in eller dokumentera det kameran ser, är minneskort och externa lagringsmedier också viktiga.

USB-kamera med rör

En USB-rörkamera kräver ingen bildskärm. Den här typen av inspektionskamera ansluts till en smartphone, surfplatta eller någon annan terminal med en skärm via ett USB-gränssnitt. Det är den enhetens minne som då fungerar som lagringsmedium.

Hur överförs bildinformationen?

Rörkamerornas anslutningskablar kännetecknas av att de kan överföra data i båda riktningarna. Först måste bildinformationen överföras från kameran till bildskärmen på rörkameran. Å andra sidan måste belysningen, utan vilken knappast några användbara bilder kan tas med en inspektionskamera, förses med ström. Beroende på tekniken kan både bilddata och strömmen till LED-belysningen överföras via elektriska ledningar. Överföringen av ljus till kamerahuvudet kan också ske via fiberoptiska kablar. Bildinformationen kan också överföras via en fiberoptisk kabel från kameran till basstationen för vidare bearbetning.

Vad är endoskop?

Kostnaden för en kamera för rörinspektion beror på den önskade kvaliteten på bildmaterialet. överföringskabelns längd påverkar också kostnaden för utrustningen. Vissa tillverkare av kanalkameror erbjuder olika modeller, vars räckvidd kan variera från mindre än en metter upp till 50 meter eller längre.

Vissa tillverkare av avloppskameror erbjuder centreringsbrickor i olika storlekar för sina inspektionskameror. De hjälper till att leda avloppskamerorna in i rörets centrala område. Avgörande för kabeln är att den är tillräckligt flexibel för att klara av vinklar i röret. Å andra sidan måste kabeln också vara tillräckligt styv för att inspektionskameran ska kunna föras in över längre avstånd.

Rörinspektion - hur går det till?

I vårt sortiment på Expondo.se hittar du ett stort urval av avloppsrensare , inklusive rörrengöringsmaskiner. En fuktmätare kan vara ett värdefullt verktyg för att avgöra om det finns en läcka och om avloppsvattnet redan har orsakat skador. Tillbehör för anslutning av kablar och rör finns här .