Trustpilot

Avvägningsinstrument

Totalstation
Steinberg Systems
(1)

Totalstation

Mått (LxBxH)
19 x 19 x 35 cm
22 490,00 kr
Lågprisgaranti
Lågt lagersaldo
FRI FRAKT ca. 29/7

Hitta inspiration på expondos blogg!

Professionella mätinstrument för att nivellera och avväga

Avvägningsinstrument är ett professionellt mätinstrument för att fastställa höjdskillnader och horisontella höjder. Avvägningsinstrument är oumbärliga, särskilt inom byggbranschen, för lantmäteri och expertutlåtanden, till exempel för att jämna ut ytor, exakt inriktning av maskiner eller planera vattendragens lutning. I vårt omfattande sortiment av avvägningsinstrument hittar du alla redskap och verktyg för en exakt mätningsprocess!

Förutom själva mätinstrumentet krävs ett antal andra verktyg för att utföra de enskilda arbetsmomenten på ett professionellt sätt. Justerbara stativ kan t.ex. användas för att placera mätinstrumentet på en optimal höjd, medan speciella mätstänger kan fungera som en exakt skala under mätprocessen. Med högkvalitativ mätteknik från vårt produktsortiment är du optimalt utrustad för alla typer av terrängmätningar.

Mätstänger

Mätstänger är praktiska och lättanvända verktyg för att mäta höjder och lutningar. När du använder professionella avvägningsinstrument kan dessa stänger fungera som en exakt skala. De har olika skalor för både grova och speciellt noggranna mätningar. Tack vare det generösa mätområdet kan även stora höjdskillnader lätt avläsas och markeras, vilket gör mätprocessen mycket praktisk.

Mätstängerna är tillverkade av högkvalitativa material som övertygar med både god robusthet och lätthet. Dessutom är mätstänger vanligtvis förlängningsbara och erbjuder ett särskilt omfattande mätområde. Om laserteknik används för mätningen kan avvikelser i laserstrålen registreras med en tydlig markering. Professionella mätstänger kan också kompletteras med exakta avståndsmätare !

Automatiska och digitala nivåer

Numera finns moderna nivelleringsinstrument i olika modeller, och varje apparat är utrustad med olika teknik. Automatiska avvägningsinstrument har en mållinjekontroll i stället för en teleskopbubbla, även kallad kompensator. Den består av optisk-mekaniska komponenter som säkerställer att mållinjen automatiskt ställs in horisontellt inom ett visst område, vilket möjliggör en snabbare mätningsprocess.

Digitala nivelleringsverktyg går ett steg längre, eftersom de till och med har en digitalkamera. Under mätningen fångar kameran den motsatta streckkoden, som fästs vid en motsvarande mätstång. De registrerade mätvärdena sparas på ett integrerat minneskort. Förutom andra professionella mätinstrument och modern miljömätningsteknik är digitala avvägningsinstrument den optimala lösningen för dina mätprojekt!

Digitala vattenpass

Digitala vattenpass har en elektronisk tiltmodul som automatiskt bestämmer respektive mätvärde. Lutningar, backar eller vinklar kan därmed registreras exakt utan att du behöver läsa av med ögat. De fastställda värdena visas på en digital display som är lätt att läsa av även under dåliga ljusförhållanden. För omslutande mätningar roterar displayen till och med automatiskt, vilket gör den enkel att avläsa.

Dessutom kan digitala vattenpass utrustas med en kort minnesfunktion för att överföra värdena vid en senare tidpunkt. En akustisk signalguide kan installeras för detta ändamål så att mätningen kan utföras utan visuell kontakt. Liksom andra handverktyg för byggarbetsplatsen kan vågen förvaras i verktygslådor . För terräng- och lantmäteriundersökningar är det digitala vattenpasset den perfekta utrustningen!

Att använda vattenpasset

Ett vattenpass mäter höjdskillnader, avstånd och vinklar. För varje ändamål finns det särskilda förfaranden och formler för att beräkna de korrekta värdena. Grunden för mätningen är dock att instrumentet är korrekt placerad: för höjdmätningar måste instrumentet ställas upp och vara vågrätt i mitten mellan två mätpunkter, och för vinkelmätningar måste det vara exakt ovanför toppen.

Vid mätning av höjder måste vattenpasset vara i linje med båda mätpunkterna, vid vilka mätstänger har ställts upp vertikalt vid var och en av dem. När båda värdena har lästs av subtraheras de från varandra för att få fram höjdskillnaden. Under vinkelmätningen riktas vattenpasset in på den första punkten och den horisontella cirkeln justeras till noll. När den andra mätpunkten är fokuserad kan den horisontella vinkeln avläsas på den horisontella cirkeln.

Kontroll av ett mätinstrument

Liksom för alla andra precisionsinstrument bör du regelbundet kontrollera kalibreringen av avvägningsinstrument, framför allt om enheten har transporterats eller utsatts för stötar eller temperaturväxlingar. Här är det framför allt den så kallade mållinjen som måste kontrolleras och vid behov justeras på apparaten. Eventuella mätfel beräknas med hjälp av särskilda formler.

När du kontrollerar avvägningsinstrumentets mållinje beräknas först höjdskillnaden mellan de två mätpunkterna. Instrumentet bör vara ungefär 30 m från punkterna. Därefter ställs apparaten upp på ett kortare avstånd på cirka 1 m framför den första mätpunkten. Från denna punkt bestäms värdena för båda mätpunkterna på nytt. Slutligen ger förhållandet mellan höjd- och avståndsskillnaderna mätfelet.

Läsa av ett mätinstrument på rätt sätt

För att ett avvägningsinstrument ska kunna visa de mest exakta värdena är det viktigt med exakt positionering och inriktning, både av själva instrumentet och av mätstängerna. När detta är gjort roteras instrumentet horisontellt i riktning mot en av mätstängerna. Med det integrerade siktet kan du fokusera på skalan på respektive stång och läsa av det exakta höjdmätningsvärdet med hjälp av hårkorset.

Om mätinstrumentets gradnät även har avståndslinjer kan mätpunktens avstånd bestämmas med hjälp av dessa parallella linjer. Vinklar registreras däremot inte av avvägningsinstrumentets teleskopsikte utan avläses på den så kallade horisontella cirkeln, som är fäst vid apparaten i en ringform och som har en motsvarande skala samt en markering. Det gör det extremt lätt att läsa av korrekta värden under nivelleringen.

Ett avvägningsinstruments uppbyggnad och funktioner

Avvägningsinstrument är optiska mätinstrument för exakta höjd-, avstånds- och vinkelmätningar. Det roterbara mätinstrumentet är fäst på ett stativ med en gänga och fäst med justerskruvar för nivelleringen. Den integrerade cirkulära bubblan hjälper till att säkerställa exakt justering.

Objektivet med ett internt linssystem finns på framsidan och på motsatt sida finns okularet för att fånga mätpunkten. Med det optiska siktet överst kan fokuspunkten exakt identifieras och fokuseras med ett vridreglage.

I det nedre segmentet är en horisontell cirkel fäst runt hela instrumentet, med en skala för vinkelmätning. En markör ovanför visar den aktuella graden. Även här kan den exakta vinkeln bestämmas med hjälp av ett vridreglage.

Vårt sortiment av avvägningsinstrument

Moderna nivelleringsapparater använder speciell laserteknik, vilket inte bara underlättar tillämpningen utan också ger mer exakta resultat under mätningen. De vanligaste versionerna är system med olika punkt- eller linjelasrar.

Punktlaser projicerar upp till fem laserpunkter som var och en pekar uppåt, nedåt, vänster, höger och framåt i en exakt 90° vinkel. De många dimensionerna gör punktlasern särskilt effektiv inomhus eller för att sätta upp stommar för gipsväggar.

Linjelasrar skapar enskilda horisontella och vertikala linjer eller kombinerade tvärlinjer i tredimensionella rum. Dessa linjer justeras var och en i en vinkel på 90°, men vissa modeller gör det även möjligt att ställa in sneda linjer i andra vinkelgrader.

Avvägningsinstrument med laser kan också ha lasrar för självutjämning. Instrumentet har ett internt pendellås, där pendeln automatiskt stabiliserar sig själv. Beroende på pendelns position är respektive punkt- eller linjelasrar exakt riktade i rummet.

Mätinstrument för lantmätare, byggarbetsplatser och privata användare

Tack vare den professionella mättekniken kan nivelleringsapparater användas universellt och ger lika exakta mätdata på en byggarbetsplats som vid ett modernt lantmäteri. Därför används mätinstrumenten framför allt vid exempelvis innerväggskonstruktioner, planering av underlag och tunnelsystem, mätning av dammar och slussar eller terrängmätningar. I likhet med satellitsökare är nivelleringsinstrument en del av utrustningen för moderna mätinstrument.

Våra avvägningsinstrument är tillverkade av högkvalitativa och väderbeständiga material, vilket garanterar hög robusthet och hållbarhet. Verktyget kan utan problem användas på byggarbetsplatser där tunga byggmaskiner kan orsaka vibrationer. Eftersom mätinstrument numera är utrustade med den modernaste tekniken övertygar de inte bara med sin enkla användning utan också med särskilt exakta mätdata.