Trustpilot

Pumpar

Hitta inspiration på expondos blogg!

Rätt matarpumpar för olika typer av bränsle

Pumpar är oumbärliga inom nästan alla tekniska områden. De transporterar gaser eller vätskor i önskad mängd och med önskad hastighet dit de behövs: till maskiners eller fordons tankar och därifrån till motorerna. Beroende på vätskan - till exempel som matarpumpar för diesel, bensin, olja, vatten, gas eller som DEF Pumpar - och beroende på den specifika tillämpningen måste konstruktion och material överensstämma med respektive bestämmelser och standarder.

Användningsområde för dieselpumpar

Dieselpumpar är inget undantag och används främst inom två områden: det första i dieselfordon som bränslepump som transporterar dieseln från tanken till insprutningssystemet och som insprutningspump som leder bränslet via spridarna in i förbränningskammaren. Men innan bränslet kan driva en motor måste det först komma in i tanken. Detta är det andra viktiga användningsområdet för dieselpumpar: snabb tankning av fordon som bilar, lastbilar, motorbåtar eller andra maskiner som dieseldrivna elverk. Det finns olika lösningar för detta, beroende på tankens storlek, rörlighet och ekonomiska möjligheter.

Bränslepumpar - viktiga egenskaper

Den enklaste formen av matarpump för diesel är handpumpar. De lämpar sig för att fylla små tankar, i exempelvis gräsklippare, minigrävare eller elverk. Som namnet antyder drivs dessa dieselpumpar manuellt - vanligtvis med en vev - och kräver en viss tidsåtgång och fysisk ansträngning. Fördelen är tydlig: Den här typen av dieselpump är idealisk för mobil användning eller när det inte finns någon elektricitet.

Om du vill göra det lättare för dig själv, eller om du måste fylla större eller flera tankar bör du välja en elektrisk dieselpump. De kan också användas mobilt och kan beroende på modell och prestanda drivas antingen via en 12- eller 24-voltsanslutning, via ett vägguttag eller en högspänningsanslutning (400 volt). Genom tankpistoler kan flödeshastigheten regleras exakt. Dieselpumpar med flödesmätare möjliggör dessutom en exakt kontroll av den påfyllda bränslemängden.

En särskild form av dieselpumpar är bränsleautomater, som i högpresterande varianter kan pumpa upp till 130 liter bränsle per minut - till exempel för tankning av lastbilar. Dessa tankstationer är fasta installationer och lämpar sig främst för tankning av fordon. Förutom på den klassiska bensinstationen används bränsleautomater även i fraktföretag, stora fordonsflottor och stora industrianläggningar.

Mechanisk vs elektrisk bränslepump

Utöver denna klassificering kan pumparna delas in i självsugande och normal-sugande eller icke-självsugande modeller beroende på deras grundläggande funktion. Även om en elektrisk dieselpump är självsugande i nästan alla fall, har båda varianterna sina för- och nackdelar som kortfattat beskrivs här:

En dieselpump med normal insugning kan inte transportera luft, kan inte kompensera för höjdskillnader på insugsidan och behöver ventileras. Den största fördelen är en lägre energiförbrukning. Så här luftar du en dieselpump: Lossa avluftningsskruven och fyll på med diesel tills alla luftbubblor kommit ut. Så snart dieseln kommer ut utan bubblor kan avluftningsventilen stängas igen.

Självsugande pumpar är mycket bekvämare att använda, eftersom de faktiskt kan fylla upp sig själva igen i viss utsträckning (beroende på design) - men de måste fyllas först. Den bekväma hanteringen sker dock på bekostnad av energiförbrukningen.

Bränslepumpar för diesel

Den som funderar på att köpa en diesel- eller brännoljepump bör först tänka på hur mycket bränsle som ska transporteras med den, om pumpen behöver vara mobil och om det finns ett eluttag.

När du planerar ditt köp bör du ta hänsyn till följande: Är det en självsugande eller normalsugande dieselpump? Vilken strömanslutning behöver jag (12 V, 24 V, 230 V 400 V)? Vad är det maximala flödet och höjden, vilket är det maximala arbetstrycket och hur mycket ström drar pumpen? Sist men inte minst bör du kontrollera anslutningarna och skyddsklassen för att kunna välja rätt modell på ett säkert sätt.

Förresten: Många elektriska dieselpumpar - till exempel de från vårt sortiment på expondo - kan inte bara användas för diesel utan även som verktygssatser eller elektriska pumpar för eldningsolja (inte att förväxla med oljebrännarpumpar).

Hur använder man bränslepumpar?

Beroende på utformningen är dieselpumpar, exempelvis pumpar för eldningsolja eller liknande, lätta att installera samt använda och levereras med en modellanpassad bruksanvisning. Det finns dock allmänna anvisningar som alltid måste följas när du använder elektriska pumpar:

 • Välj en säker plats att installera pumpen på och fäst den vid behov enligt bruksanvisningen och med lämpligt monteringsmaterial.

 • Kontrollera nätspänningen. Detta måste elektriskt överensstämma med dieselpumpens tekniska data.

 • Använd alltid pumparna endast med de vätskor som uttryckligen är avsedda för dem. Oljepumpar får inte användas för att suga in vatten, mat, dryck, slipmedel, frätande, explosiva ämnen eller fett.

 • Överskrid aldrig den maximala höjden eller temperaturen.

 • Flytta inte pumpen när den är i drift.

 • Täta anslutna slangar ytterligare med teflontape.

 • Om pumpen inte används under en längre tid ska den tömmas helt (inklusive slangarna) och förvaras på ett torrt ställe.

Vanliga misstag och hur du åtgärdar dem

Dieselpumpar drabbas sällan av fel och kräver dessutom väldigt lite skötsel och underhåll. Om pumpen inte fungerar är följande de vanligaste orsakerna:

 • Pumpens maximala tryckhöjd har överskridits. I det här fallet är tyvärr det enda som hjälper att byta till en kraftfullare pump.

 • Å andra sidan finns det ett fel som snabbt kan rättas till: om det är en oljepump med normalt sug kan du ha glömt att avlufta systemet.

 • Det kan helt enkelt bero på att sugslangen är för lång eller igensatt. Slangen behöver då bara rengöras, bytas ut eller kortas ned.

 • Läckande anslutningar mellan sugslangen och pumpen kan också orsaka problem. De bör kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov.

 • Kontrollera också filtren så de inte är igensatta.

Upptäck urvalet på expondo

Vare sig det gäller pumpar för eldningsolja, dieselpumpar för 12 volt eller pumpar för 230 volt, fordonstillbehör från fjäderkompressorer till lyftplattformar: Med MSW:s produkter kan du räkna med kvalitet och hållbarhet till oslagbara priser. Våra verktyg har utvecklats av experter för experter och är oslagbara när det gäller ergonomi, användarvänlighet och livslängd, vilket gör vårt sortiment lämpligt för både kommersiell professionell användning och för alla ambitiösa gör-det-självare.