Trustpilot

Kompressionstestare

På rea
Vakuumtestare - Universell
MSW

Vakuumtestare - Universell

Mått (LxBxH)
38 x 28 x 8.5 cm
519,00 kr 629,00 kr
Tidsbegränsat erbjudande
Lågprisgaranti
Lågt lagersaldo
FRI FRAKT ca. 5/6

Hitta inspiration på expondos blogg!

Högkvalitativa kompressionstestare för professionellt bruk och hemmabruk

När det gäller fordon är prestanda avgörande. För att se till att motorer av alla typer fungerar korrekt och alltid har full effekt är det lämpligt att kontrollera dem regelbundet med kompressionstestare. Ett fel i motorn kan snabbt upptäckas och effektiviteten ökas.

Kompressionsprovare finns i olika varianter som är specialiserade för olika typer av fordon, motormekanik eller bränslen. Dessa mätinstrument får inte saknas i en professionell bilverkstad, men även hobbymeckare och bil- och motorcykelentusiaster kan ha stor nytta av dem.

Dessa testmätare finns som enskilda verktyg och även i omfattande testsatser som innehåller alla verktyg som behövs för professionell och enkel kompressionstestning. I vårt omfattande sortiment av kompressionstestare hittar du allt du behöver för dina motorer!

Kompressionstestare för bil och motorcykel

Kompressionsmätare kan användas på alla motordrivna fordon och används främst inom fordonssektorn och på motorcyklar för att testa cylindertrycket. Med sina olika tillbehör och adaptrar är de lätta att ansluta och mycket mångsidiga.

När motorns prestanda sjunker beror det ofta på att cylindrarna har en defekt eller är slitna. Med en kompressionstestare kan du på ett ögonblick se om packningen i cylinderhuvudet är defekt, om ventilerna inte längre stänger ordentligt eller om kolvringarna är slitna. Trycktestarna är därför det perfekta diagnostiska verktyget!

Bil- och motorcykelfantaster tar hand om fordonets yttre utseende med stor passion och använder främst olika lackeringsverktyg och färgtorkare för att vårda lacken på fordonet. Men för att säkerställa att motorns prestanda förblir optimal är professionella kompressionstester ett måste för varje verkstad och garage!

Kompressionstestare för dieselmotorer

Dieseldrivna fordon skiljer sig från bensindrivna fordon på flera sätt. De avgörande faktorerna är bränslets egenskaper och även driftsättet för respektive motor. Om man vill använda en kompressionstestare bör den därför vara särskilt utformad för dieseldrivna fordon.

Diesel består av tunga oljekomponenter och är tyngre än bensin. Dessutom har bränslet en hög flampunkt och antänds endast när det utsätts för mycket stark värme. Den genereras i motorn genom kraftig luftkompression. Genom att tillsätta diesel skapas en explosion som driver motorn.

Kompressionsmätare för dieselmotorer kan anslutas till respektive motor med olika tillbehör och adaptrar för injektorer och glödstift. En flexibel slang säkerställer en anpassningsbar anslutning och en exakt tryckmätare visar det befintliga trycket.

Kompressionstestare för bensinmotorer

Liksom för dieselfordon måste du även för bensinfordon ta hänsyn till skillnader i bränslets egenskaper och motorernas funktion och utformning. Kompressionstestare för bensinmotorer är därför också anpassade till dessa speciella egenskaper och har lämpliga tillbehör.

Bensin är betydligt lättare än diesel och antänds lika snabbt. Tändstift är installerade i bensinmotorer och antänder bensin särskilt effektivt. Förbränningen av bensin bygger upp ett högt tryck i motorn, vilket i slutändan driver den.

Professionella kompressionsmätare för bensinfordon, liksom deras dieselvarianter, kommer med olika tillbehör och adaptrar. Anslutningen sker genom en öppen tändstiftsöppning. Tryckmätningen på olika cylindrar kan enkelt avläsas på en tryckmätare.

Kompressionsmätning på motorcykel

De flesta motorcyklar har en motor som drivs av bensin. Dieselmotorer tenderar att gå mer oregelbundet och är tyngre utan att ge högre effekt, vilket gör dem ganska impopulära. Kompressionsmätningen på motorcyklar liknar den på bensindrivna bilar.

När motorn har kommit upp i driftstemperatur tas alla befintliga tändstift bort och kompressionsmätaren skruvas fast på varje tändstiftshål. Vid mätning av enskilda cylindrar startas motorn kortvarigt för varje mätning. Tryckmätaren visar de befintliga tryckvärdena.

Om det fastställda trycket är för lågt kan det tyda på att motorn har ett fel. Om värdena är för höga kan förbränningskammaren förkolnas av olja. Om värdena avviker för mycket från varandra är ofta cylinderhuvudena, ventiler eller kolvar och kolvringar defekta.

Tester för cylinder- och oljetryck

För fordon av alla typer finns det olika sätt att kontrollera cylindrarnas skick och det befintliga oljetrycket. Beroende på motorns utformning kan specialverktyg användas för detta ändamål, var och en med en specifik uppgift. De fastställda värdena gör det möjligt att ställa en exakt diagnos.

Med en kompressionsmätare kan mer exakta orsaker till defekterna identifieras, liksom eventuellt slitage. Dessutom kan testare för tryckförlust också användas för att ange ett procentvärde för luft som läcker från förbränningskammaren, vilket ytterligare isolerar orsaken.

Oljetrycket i motorer, aggregat eller oljepumpar kan testas med professionella oljetryckstestare. Mätningen kan utföras med en lämplig adapter antingen via öppningen för oljetrycksgivaren på motorn eller via oljefiltrets öppning. Även här visas värdena via en tryckmätare.

Bränsletryckmätare

Om bilens motor inte startar eller accelererar för långsamt kan lågt bränsletrycket vara orsaken. Med en bränsletrycksmätare kan du kontrollera om bensin eller diesel sprutas in i motorn med tillräcklig kraft. Bränsletrycksmätarens exakta värden kan snabbt avläsas på tryckmätaren.

Om du misstänker ett fel kan en första visuell inspektion avgöra om det finns skador på slangar, bränsletanken eller blockeringar i bränslefiltret. Därefter kan du ansluta bränsletrycksmätaren till insprutningssystemet och analysera värdena.

Med sina olika adaptrar kan mätaren anpassas till alla motormekaniker och kan kompletteras med högkvalitativa bränslepumpar om fel upptäcks. En professionell bränsletrycksmätare är därför ett universellt och optimalt verktyg för kontroll av oljetryck och oljemängd på din bil!

Vakuumtestare - inte bara för bromsventilation

En professionell vakuumtestare är ett extremt mångsidigt verktyg. Den här enheten kan användas för att kontrollera tätning av slangar och ventiler, testa insprutning och avluftning av bromssystem samt övervaka ett pneumatiskt och hydrauliskt kopplingssystem – det optimala multifunktionsverktyget för ditt garage!

Vakuumtestare innehåller vanligtvis en vakuumpump, även kallad vakuumpistol, som är utformad för att lätt kunna användas för hand. Du kan skapa ett vakuum eller bygga upp det nödvändiga trycket med hjälp av pumpens utlösare. Det resulterande negativa eller positiva trycket visas på en tryckmätare.

Särskilt bromssystemen bör alltid vara i optimalt skick på ett fordon för att garantera säkerheten vid körning. Om en defekt i bromsarna upptäcks genom att testa med en vakuumtestare kan du uppgradera din utrustning med professionell återställning av bromskolvarna med hjälp av ett bromskolvverktyg för att reparera ditt fordon.

Hur kontrollerar jag motoroljetrycket?

För att kontrollera motorns oljetryck i ett fordon ska du först koppla bort oljetryckskontakten för oljetrycksbrytaren när motorn har svalnat och sedan ta bort den. Nu kan du ansluta en professionell oljetrycksmätare och få upp motorn till den temperatur som krävs för att få de värden du behöver.

När oljetrycksbrytaren återinstalleras måste den först rengöras från rester av äldre tätningsmedel och nytt tätningsmedel måste appliceras på gängan. När motorn har svalnat kan du återmontera oljetrycksbrytaren med kontaktanslutningarna.

Den exakta proceduren för ett oljetryckstest kan skilja sig åt beroende på oljetryckstestarens konstruktion och din motor. Oljetryckstestare har vanligtvis flera adaptrar och kan fästas och användas på olika sätt på specifika motorer.

Hur kan jag öka oljetrycket?

Om du misstänker att oljetrycket i ditt fordon är för lågt bör du först kontrollera det med en oljetrycksmätare av hög kvalitet för att få exakta värden. Det kan nämligen vara så att endast oljetrycksgivaren är defekt och därför inte ger dig korrekta värden.

Om oljetrycket verkligen är för lågt kan fjädertrycket i oljetrycksventilen ökas genom att sätta in brickor för en snabb lösning. Otillräckligt oljetryck orsakas dock vanligtvis av slitage på oljepumpen eller på huvudlagret och vevstakslagren. På lång sikt är det lämpligt att reparera dessa delar.

Behöver du reparera ditt fordon eller byta däck? I vårt sortiment av däckbytesmaskiner hittar du däckbytare, balanserare, boosters och växlare som en perfekt grund för alla professionella reparationer av din bil eller motorcykel!