Trustpilot

Satineringsmaskiner

Hitta inspiration på expondos blogg!

I vårt sortiment hittar du satineringsmaskiner av bästa kvalitet. För att du ska kunna använda din satineringsmaskin till olika behov har vi även ett brett utbud av tillbehör. Med våra varianter av slipvalsar, sliphylsor och drivspindlar finner du enkelt det du söker till din satineringsmaskin. Tillbehören gör det möjligt att använda maskinen till en mängd olika typer av arbeten. På så sätt blir det lättare för dig att göra ett professionellt jobb!

Fördelar med en satineringsmaskin

Satineringsmaskinen är ett mångfaciliterat verktyg som har en mängd olika användningsområden. Främst används verktyget för att förändra strukturen på ett material. En satineringsmaskin kan användas till att slipa, polera, mattbehandla och borsta olika ytor. Material som trä, rostfritt stål och plast kan med fördel bearbetas med verktyget. Eftersom satineringsmaskiner har en annan form än till exempel slipmaskiner, är verktyget i vissa fall att föredra.

Det finns en mängd olika slipverktyg på marknaden och det är viktigt att hitta rätt verktyg utifrån dina behov. Några av de mest använda slipverktygen är slipmaskiner, satineringsmaskiner och våtslipmaskiner. Skillnaden mellan de två förstnämnda är formen på den roterande slipvalsen. Satineringsmaskiner har en cylinderformad slipvals som gör det lätt att slipa trånga eller svåråtkomliga ytor. Slipytan på en slipmaskin består av en platta med varierande diameter vilket ofta är att föredra till mycket stora ytor. En våtslipmaskin liknar en satineringsmaskin i sliptekniken eftersom slipytan är cylinderformad. Våtslipsmaskiner är oftast otympliga och behöver stå på en bordsyta eller liknande. Det här innebär att föremål som behöver slipas måste föras till maskinen. Med satineringsmaskiner är det enkelt att komma åt ytan då verktyget är bärbart. Det här förenklar bland annat efterarbetet av en plåtnibbler. Våra handplockade produkter kommer från MSW Motor Technics som är kända för att leverera produkter med god kvalitet, särskilt utformade för professionella hantverkare.

En maskin för många användningsområden

En satineringsmaskin går att använda på en mängd olika material. Det är enkelt att byta slipvals och sliphylsa så att verktyget anpassas utifrån vilket material som ska bearbetas. Vi erbjuder slipvalsar i bland annat bomull, lamell och metall med varierande mängd korn.

Olika slipvalsar och hylsor gör det möjligt att anpassa verktyget beroende på vilket material som ska behandlas. I produktbeskrivningarna på vår hemsida finns det detaljerad information om vilket material produkten är ämnad för. I beskrivningen finns även information om vilket effekt som slipvalsen eller hylsan har på materialet i fråga. Det här innebär att du, oavsett om du vill slipa, polera, mattbehandla eller borsta materialet, kan du hitta rätt delar till din satineringsmaskin.

Utöver möjligheten att ändra tillbehör till din satineringsmaskin går det även att anpassa hastigheten på verktyget. Hastigheten kan varieras mellan 900 och 2800 varv per minut. Den här funktionen tillåter dig att anpassa hastigheten till material och struktur för bästa resultat.

Oavsett om du behöver en satineringsmaskin eller tillbehör till denna har vi produkterna till dig. Våra produkter på Expondo är alltid av bästa kvalitet. Vi erbjuder fri frakt till alla våra kunder och levererar direkt till arbetsplatsen. Uppdatera dina verktyg idag för att göra arbetet smidigare och roligare!